Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trí Dũng-
dc.date.accessioned2021-08-12T02:49:12Z-
dc.date.available2021-08-12T02:49:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-0796-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61151-
dc.description.abstractNhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là một quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tạo dựng uy tín, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, là chương trình duy nhất, chính thống do Chính phủ việt Nam tiến hành, đến nay trải qua 15 năm thực hiện với 6 lần đánh giá (2 năm 1 lần). Các giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bao gồm: Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.44-45-
dc.subjectTân cảng Sài Gòn tự hàovi_VN
dc.subject10 năm liền đạt thương hiệu quốc giavi_VN
dc.titleTân cảng Sài Gòn tự hào 10 năm liền đạt thương hiệu quốc giavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.