Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6119
Title: Pháp luật về thành lập và hoạt động của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Cúc
Nguyễn, Thị Sen
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày tổng quan chung về logistics và dịch vụ logistics, quy định pháp luật về thành lập và hoạt động của thương nhân kinh doanh vận tải bằng đường biển, đường hàng không, kinh doanh dịch vụ kho bãi và dịch vụ chuyển phát, chỉ ra một số bất cập và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về logistics
Description: 104 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6119
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.