Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61221
Nhan đề: Câu chuyện về công ty Trường Tồn
Tác giả: Đinh, Lan Ella
Từ khoá: Câu chuyện về công ty Trường Tồn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 135+136 .- Tr.124-126
Tóm tắt: Cứ vào dịp cuối năm tôi lại ra Hà Nội, vừa để gặp gỡ bạn bè cũ thuở thiếu thời, vừa để hưởng không khí se lạnh cuối năm của Hà Nội. Bây giờ không còn những quán cóc liêu xiêu của những thuở nào, nên tôi mời hai anh bạn cũ ra quán bia bên hồ Trúc Bạch ngồi uống bia, ngắm cảnh vá tán gẫu. Đây là hai bạn chí cốt của tôi hồi học đại học, anh Quảng và anh Lan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61221
ISSN: 2354-0796
Bộ sưu tập: Vietnam Logistics review

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.