Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6135
Title: Phân tích thống kê việc đi làm thêm của sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Minh Tài
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tiến hành lấy số liệu khảo sát sinh viên Khoa Khoa học Tự Nhiên với chủ đề về việc làm thêm. Tiến hành phân tích thống kê xung quanh việc đi làm thêm của sinh viên, đặc biệt là xem xét mối liên hệ giữa việc đi làm thêm với kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên khoa. Đưa ra nhận xét và kết luận
Description: 78tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6135
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.