Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61380
Nhan đề: Đánh giá mức độ an toàn và tác dụng của Squalene tách chiết từ Schizochytrium mangrovei PQ6 đến sự tăng cholesterol của Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL-C) ở động vật thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn, Cẩm Hà
Hoàng, Thị Minh Hiền
Nguyễn, Hoàng Ngân
Đặng, Diễm Hồng
Từ khoá: Schizochytrium mangrovei PQ6
Bán trường diễn
Độc tính cấp
HDL-cholestrol
Squalene
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh học;Tập 41, Số 02 .- Tr.39-48
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng tăng hàm lượng HDL-C của squalene được tác chiết từ Schizochytrium mangrovei PQ6 đã được thử nghiệm trên mô hình động vật. Kết quả chưa tìm thấy LD₅₀ của squalene theo đường uống trên chuột nhắt trắng với mức liều cao nhất có thể cho uống trong một lần tương đương 58,25 g/kg thể trọng. Đồng thời, squalene với liều 400 mg/kg/ngày và 1.200 mg/kg/ngày không gây ảnh hưởng đến hoạt động, thể trọng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận cũng như mô bệnh học gan, thận trong suốt quá trình uống liên tục 60 ngày; ngoại trừ, hàm lượng HDL-C ở các lô dùng squalene tăng hơn so với đối chứng (p < 0,05). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu tác dụng dược lý của squalene trên chuột nhắt trắng với liều uống 600 và 1.200 mg/kg/ngày liên tục trong 60 ngày cho thấy, squalene đã có tác dụng tăng HDL-C và tỷ lệ HDL-C/cholesterol toàn phần trong máu, làm giảm cholesterol gắn với lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C) và lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL-C) trong máu nhưng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển cân nặng cơ thể và gan, cholesterol toàn phần triglycerit (TG) máu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61380
ISSN: 0866-7160
Bộ sưu tập: Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.