Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61671
Title: Dự báo về kinh tế thế giới của các tổ chức quốc tế
Authors: T.Anh
Keywords: Kinh tế thế giới
Các tổ chức quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 06 .- Tr.7-10
Abstract: Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo về tăng trưởng năm giữ nguyên dự báo về tăng trưởng năm nay và năm tới. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, WB vẫn giữ quan điểm cho rằng kinh tế toàn cầu năm 2018 sẽ tăng trưởng 3,1%, và tăng 3% trong năm 2019 trên cơ sở cho rằng tình trạng chung của nền kinh tế vẫn duy trì thể trạng “khỏe mạnh” trong vài năm tới, mặc dù cảnh báo vẫn còn nhiều rủi ro có thể sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61671
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.