Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6172
Nhan đề: Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Sacombank, chi nhánh Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Thị Lệ Hiền
Từ khoá: Sự hài lòng của khách hàng
Chiến lược kinh doanh
Sacombank
Tân Phú
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.28-32
Tóm tắt: Sự hài lòng của khách hàng khi giao dịch tại các ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công hay thất bại của ngân hàng. Trên cơ sở điều tra, khảo sát 240 đối tượng khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Tân Phú, nghiên cứu đã xác định được có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh, đó là: độ tiếp cận; kỹ năng; độ phản hồi; chất lượng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6172
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_338.19 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.