Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61784
Title: Phân tích năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo mô hình Camels
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Keywords: Năng lực tài chính
Ngân hàng thương mại cổ phần
Camels
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.61-64
Abstract: Dựa vào 5 trong 6 chỉ số của hệ thống phân tích Camels, bài viết phân tích thực trạng năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam giai đoạn 2013¬2018. Kết quả cho thấy, các ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, nhưng các tỷ lệ an toàn vốn, chấi lượng tài sản, khả năng quản lý còn yếu, khả năng sinh lời còn chưa tương xứng với tiềm năng hoạt động. Từ đó, bài viết đưa ra một số đề xuất để cải thiện năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61784
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.