Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61836
Title: Một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Vân Anh
Keywords: Giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư
Tỉnh An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.64-66
Abstract: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song An Giang đã và đang cho thấy sức hấp dẫn khi có nhiều nhà đầu tư tìm đến Tỉnh đăng ký vào các dự án lớn và tìm hiểu cơ hội. Nhận thức được điều đó, An Giang ngày càng nỗ lực hơn trong đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61836
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.