Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61963
Nhan đề: Cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới tăng trưởng bao trùm
Tác giả: Bùi, Anh Tuấn
Vũ, Hoàng Nam
Hoàng, Bảo Trâm
Từ khoá: Cải thiện môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tăng trưởng bao trùm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 119 .- Tr.42-56
Tóm tắt: Tại nhiều quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động và là một phần quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân. Tuy vậy, sự phát triển của các DNVVN còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong đó nhiều khó khăn xuất phát từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp. Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và sự phát triển của các DNVVN góp phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng bao trùm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61963
ISSN: 1859-4050
Bộ sưu tập: Kinh tế Đối ngoại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.