Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61984
Nhan đề: Khả năng đóng góp của người dân đối với dự án bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ
Tác giả: Huỳnh, Việt Khai
Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Thị Lý
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Vườn quốc gia U Minh Hạ
Mô hình lựa chọn
Mức sẵn lòng chi trả biên
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.84-93
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định khả năng đóng góp của người dân xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thông qua mức sẵn lòng chi trả của họ đối với các lợi ích của việc bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ tại tỉnh Cà Mau bằng phương pháp mô hình lựa chọn (CM). Kết quả mô hình ước lượng múc sẵn lòng chi trả của các hộ gia đình cho việc bảo tồn vườn quốc gia U Minh Hạ cho thấy, người dân quan tâm nhiều đến các thuộc tính lợi ích được đề nghị phù hợp với họ để thực hiện chương trình bảo tồn. Những kết quả đạt được này rất hữu ích để đánh giá thực trạng và khả năng chỉ trả của người dân trong việc phát triển hệ sinh thái vườn quốc gia U Minh Hạ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61984
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.