Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62094
Title: Đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Đào tạo lý luận chính trị trực tuyến
Trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 04 .- Tr.92-96
Abstract: Bài viết: Sự cần thiết và một số mô hình để đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị trực tuyển trong các trường đại học; Một số lưu ý để đẩy mạnh đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62094
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.