Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/621
Title: Quỹ phát triển khoa học, công nghệ ở một số nước trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Lê, Văn Đức
Keywords: Cơ chế quỹ
Khoa học và Công nghệ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.46-48
Abstract: Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ chế tài chính khoa học và công nghệ của Việt Nam có những bước đổi mới, đặc biệt là chuyển từ cơ chế cấp phát tài chính để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sang cơ chế quỹ. Tuy nhiên cơ chế quỹ ở Việt Nam đang trong quá trình triển khai, vẫn còn những bất cập cần phải hoàn thiện. Vì thế việc nghiên cứu thực tiễn quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của một số nước trên thế giới sẽ gợi mở cho Việt Nam những kinh nghiệm quý báu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/621
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_280.79 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.