Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62620
Nhan đề: Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thủ Đô
Tác giả: Hà, Thị Bích Thủy
Từ khoá: Cách mạng
Giáo dục
Lý tưởng
Thanh niên
Thủ đô
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09. - Tr.25-28
Tóm tắt: Thành đoàn Hà Nội hiện có 114 cơ sở đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc với tổng số 708.160 đoàn viên. Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần vun đắp các thế hệ thanh niên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức và trình độ cao; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62620
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.