Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62662
Nhan đề: Các nhân tố tác động đến ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa - Nghiên cứu trường hợp điểm đến Đà Lạt
Tác giả: Võ, Thanh Hiền
Từ khoá: Ý định quay lại
Hình ảnh điểm đến
Kinh nghiệm du lịch
Thái độ
Đà Lạt
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.112-115
Tóm tắt: Nghiên cứu này khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay tại của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Lạt. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đã xác định được ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa chịu ảnh hưởng bởi 8 nhân tố là: Đặc điểm tự nhiên; Kết cấu hạ tầng; Tiện nghi du lịch; Văn hóa xã hội; Thư giản; Khám phá; Kinh nghiệm du lịch; Thái độ. Kết quả nghiên cứu định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai, cũng như cơ sở để ra giải pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62662
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.