Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62687
Title: Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Phạm, Văn Tài
Keywords: Phát triển dịch vụ logistics
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.62-64
Abstract: Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh trong vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam có đầy đủ kết cấu hạ tầng để phát triển các hoạt động logistics, như: các cảng biển, cảng sông, sân bay... Đặc biệt, Tỉnh có Cái Mép - Thị vải hiện là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở Container đi thẳng châu Âu, châu Mỹ, mà không phải trung chuyển qua nước thứ ba. Tuy nhiên, phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62687
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.