Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62688
Nhan đề: Vĩnh Phúc thu hút đầu tư nước ngoài gắn với phát triển bền vững
Tác giả: Quang Dũng
Từ khoá: Vĩnh Phúc
Thu hút đầu tư nước ngoài gắn với phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.65-66
Tóm tắt: Với vị trí địa lý thuận lợi và sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, qua 30 năm thực hiện chủ trương về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Đảng, Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, quá trình thu hút FDI của Vĩnh Phúc cũng đang bộc !ộ một số hạn chế cần khắc phục để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tỉnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62688
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.