Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6280
Nhan đề: Bào chế và đánh giá độ phóng thích in vitro của hệ tự vi nhũ gliclazide
Tác giả: Lê, Thanh Phước
: Phan, Thúy Kiều
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hệ tự vi nhũ phân phối thuốc (SMEDDS) được phát triển với mục tiêu khắc phục các vấn đề liên quan đến việc phân phối gliclazide, một loại thuốc chữa đái tháo đường, có độ hòa tan phụ thuộc pH, đặc biệt kém tan trong nước. Độ hòa tan của gliclazide trong các pha dầu và chất hoạt động bề mặt được khảo sát để xác định các thành phần của SMEDDS. Các chất hoạt động bề mặt và chất đồng hoạt động bề mặt khác nhau được sàng lọc cho khả năng nhũ hóa các pha dầu đã chọn. Sơ đồ pha được xây dựng để xác định diện tích vi nhũ cho các tỷ lệ được chọn. Sự ảnh hưởng gliclazide và một số yếu tố như nhiệt độ, tốc độ khuấy, thời gian khuấy đối với độ bền của hệ được chọn được khảo sát đánh giá. Kích thước hình cầu của các SMEDDS gliclazide tối ưu được khảo sát. SMEDDS tối ưu cần có chất hoạt động bề mặt hàm lượng lớn hơn 60% và tạo ra hạt có kích thước trung bình là dưới 100 nm, bền và đồng nhất. SMEDDS gliclazide cho thấy khả năng cải thiện độ phóng thích in vitro so với gliclazide dạng viên nén.
Mô tả: 102tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6280
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.