Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6285
Title: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân tại tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Văn Trãi
Keywords: Chất lượng cuộc sống
Cà Mau
Phân tích định lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.94-97
Abstract: Thông qua khảo sát đối với 300 người dân về chất lượng cuộc sống tại tỉnh Cà Mau, bằng phương pháp phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn Tỉnh, gồm: cơ sở vật chất hạ tầng; môi trường sống; y tế - sức khỏe; giáo dục - đào tạo; thu nhập và quản lý công. Trong đó, yếu tố Y tế - sức khỏe có tác động mạnh nhất, còn yếu tố giáo dục - đào tạo tác động yếu nhất đến chất lượng cuộc sống. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6285
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_310.17 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.