Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6286
Nhan đề: Sử dụng diện tích hình phẳng để minh họa trực quan cho các tính chất số học
Tác giả: Lê, Thị Bạch Liên
Lê, Văn Cường
Từ khoá: Hình ảnh trực quan
Số học
Diện tích hình phẳng
Chứng minh không từ ngữ
Lý thuyết kiến tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.19-25
Tóm tắt: Tạo ra những hình ảnh trực quan để minh họa cho các kết quả toán học là vấn đề được nhiều nhà toán học quan tâm, khai thác trong xu hướng dạy học hiện nay. Bài viết giới thiệu một số cách sử dụng diện tích hình phẳng để minh họa cho các tính chất số học là một hướng tiếp cận mới và khá thú vị, có thể xem đó như là những “chứng minh không từ ngữ (proof without words)” cho các tính chất toán học. Từ đó giáo viên đưa ra các nhận xét, bình luận để vận dụng vào dạy học theo định hướng của lý thuyết kiến tạo, nhằm tích cực hóa hoạt động khám phá và kiến tạo tri thức của học sinh, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6286
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_494.58 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.