Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6287
Title: Xây dựng và sử dụng bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực khoa học của học sinh trung học phổ thông
Authors: Phan, Thế Bình
Đoàn, Hoàng Phương Thanh
Keywords: Năng lực khoa học
Bài tập
Phát triển năng lực
Dạy học Hóa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.26-31
Abstract: Việc sử dụng bài tập phát triển năng lực khoa học hóa học là một xu hướng đổi mới trong nền giáo dục hiện đại. Thông qua việc giải quyết bài tập giúp học sinh củng cố kiến thức, trang bị cho HS các năng lực cần thiết đặc biệt là năng lực khoa học hóa học, phương pháp học tập tích cực và hứng thú hơn trong học tập. Bài viết đưa ra một số bài tập hóa học và quy trình sử dụng trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học phổ thông dựa trên các quy trình, cơ sở lý thuyết tìm hiểu được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6287
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_479.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.