Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/628
Nhan đề: Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Hằng
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh
Chăn nuôi
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.40-42
Tóm tắt: Để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam cần khắc phục những yếu điểm thường gặp, các doanh nghiệp cần liên kết với nhau, cũng như liên kết với các cơ sở sản xuất, các hộ nông dân, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/628
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_285.83 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.