Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6293
Title: Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn, kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học An Giang sau một năm tập luyện
Authors: Phạm, Văn Hận
Keywords: Thể lực chuyên môn
Kỹ thuật cơ bản
Bóng chuyền
Nam sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.41-45
Abstract: Sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản là hai yếu tố rất quan trọng trong công tác huấn luyện môn bóng chuyền. Thông qua các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, bài viết đã lựa chọn 34 test đánh giá thể lực chuyên môn và 24 test đánh giá kỹ thuật cơ bản để đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học An Giang sau một năm luyện tập. Kết quả nghiên cứu qua một năm tập luyện cho thấy, thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của sinh viên có sự tăng trưởng rõ rệt. Trong đó, các test thể lực chuyên môn tăng từ 1,24% - 5,83% (trung bình 3,24%), các test kỹ thuật cơ bản tăng từ 6,80% - 19,28% (trung bình 15,03%).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6293
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_377.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.