Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6304
Title: PTC1 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đợt 1 năm 2018
Authors: Trung Hiểu
Keywords: PTC1
An toàn vệ sinh lao động
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.51
Abstract: Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn lao động thuộc Cục An toàn, Bộ LĐTBXH và Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2016 cho các đối tượng thuộc các nhóm từ 1- 6.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6304
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_774.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.