Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6311
Title: Vận dụng mô hình chuyển đổi tổ chức vào việc chuyển đổi TCPCP thành DNXH và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Như Ái
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Tổ chức phi chính phủ
Lý thuyết chuyển đổi tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.117-119
Abstract: Hiện nay, lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ (TCPCP) đang nhận thức được sự cần thiết phải chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội (DNXH) để thích nghi với bối cảnh mới. Tuy vậy, việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH có thể thất hại nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng cách. Do đó, các mô hình chuyển đổi tổ chức được đề cập trong bài viết này sẽ là cơ sở lý thuyết nền tảng hỗ trợ các nhà lãnh đạo TCPCP trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng có thể chuyển đổi thành DNXH một cách thành công.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6311
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_248.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.