Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/631
Title: Thị trường tài chính năm 2017 và các giải pháp tạo đà phát triển cho năm 2018
Authors: Nguyễn, Đại Lai
Keywords: Thị trường tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.38-40
Abstract: Với một số thành công từ các lĩnh vực trong nền kinh tế năm 2017. Thị trường tài chính (TTTC) đã phát triển hài hòa và trọng tâm. Sự tăng trưởng tín dụng tuy không cao, nhưng nhờ tăng đúng địa chỉ cần vốn cho sản xuất và kinh doanh nên trở thành lực đẩy mang tính chất quyết định cho nền kinh tế phát triển trong năm qua. Từ đó dự báo cho năm 2018 và những chính sách cần thực hiện để tạo đà phát triển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/631
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.