Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Mại-
dc.date.accessioned2021-09-01T06:58:45Z-
dc.date.available2021-09-01T06:58:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63293-
dc.description.abstractNgày 20/08/2019. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số50-NQ/TYV về định hưởng hoàn thiện thể chế, chính sách, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số50-NQ/TYV). Lần đầu tiên, sau 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (PDI), Đảng đã ban hành Nghị quyết quan trọng để chí đạo toàn bộ hộ thông chính trị đánh giá đúng tầm quan trọng và Đóng góp to lớn của khu vực FDI vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời chỉ ra những khiếm khuyết cần khắc phục, đề ra mục tiêu đến năm 2030 để cùng với phát triển nhanh chóng khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu qua doanh nghiệp nhà nước, tạo thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ theo hướng đổi mới và sáng tạo, chuyển sang kinh tế số.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.13-15-
dc.subjectNâng cao chất lượngvi_VN
dc.subjectĐầu tư nước ngoàivi_VN
dc.titleNâng cao chất lượng đầu tư nước ngoàivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
629.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.