Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/635
Title: Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công thương đạt hiệu quả cao
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Cải cách thủ tục hành chính
Điều kiện kinh doanh
Ngành Công thương
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.11-14
Abstract: Bài viết nói về những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh của ngành Công thương nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/635
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_395.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.