Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nga-
dc.date.accessioned2021-09-07T06:49:45Z-
dc.date.available2021-09-07T06:49:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0829-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596-
dc.description.abstractĐảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. Ngành BHXH trực tiếp thực thi các nhiệm vụ về an sinh xã hội, thường xuyên tiếp xúc với người dân, các đơn vị sử dụng lao động, vì vậy, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Đảng;Số 10 .- Tr.47-49-
dc.subjectBácvi_VN
dc.subjectĐảng bộvi_VN
dc.subjectCơ quanvi_VN
dc.subjectBảo hiểm xã hộivi_VN
dc.subjectHọc và làmvi_VN
dc.titleĐảng bộ cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam học và làm theo Bácvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
584.38 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.