Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6362
Title: Quan hệ hôn nhân, gia đình và thân tộc của các cộng đồng đa tộc người ở vùng Tây Nam Bộ
Authors: Võ, Công Nguyện
Keywords: Hôn nhân
Gia đình
Thân tộc
Cộng đồng đa tộc người
Vùng Tây Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.31-40
Abstract: Vùng Tây Nam Bộ (hay đồng bằng sông Cửu Long) là nơi tụ cư của các tộc người Kinh, Khơ-me, Hoa và Chăm có nguồn gốc, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau. Từ lâu đời, ngoài quan hệ hôn nhân cùng tộc người, các cộng đồng Tây Nam Bộ còn có quan hệ hôn nhân với các tộc người khác. Vì thế, đã hình thành những gia đình hỗn hợp tộc người, đa văn hóa với mối quan hệ thân tộc đa dạng. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, quan hệ hôn nhân hỗn hợp tộc người ngày càng mở rộng, khiến cho mối quan hệ tộc người vùng Tây Nam Bộ ngày càng sinh động hơn. Thông qua khảo sát nghiên cứu mẫu định lượng 1000 hộ gia đình ở các cộng đồng tộc người, bài viết này đi sâu tìm hiểu thực trạng các mối quan hệ hôn nhân, gia đình, thân tộc tại những cộng đồng Kinh, Khơ-me, Hoa và Chăm trong vùng và liên biên giới / xuyên quốc gia. Trên cơ sở đó, góp phần nhận diện và dự báo các vấn đề về dân tộc đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6362
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_610.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.