Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63635
Nhan đề: Không gian cao tầng ven biển cơ hội và thách thức
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Không gian cao tầng ven biển
Cơ hội và thách thức
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 291 .- Tr.52-55
Tóm tắt: Việt Nam có đường bờ biển dài khoảng 326 km, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và các đô thị ven biển. Toạ đàm chuyên môn về không gian kiến trúc ven biển do Tạp chí Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 4-7 tại TP biển Đà Nẵng đã đề cập đến những cơ hội và thách thức trong việc quy hoạch, phát triển kiến trúc cao tầng ven biển, những tác động đến sự phát triển bền vững, hợp lý, bền vững và có bản sắc của các đô thị ven biển ở nước ta, trong đó Đà Nẵng là trường hợp tiêu biểu, được đề cập đến đầu tiên trong chuỗi các hoạt động chuyên môn của giới KTS - Hướng đến chào mừng đại hội KTS Việt Nam khoá X.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63635
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.