Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6371
Title: Kiểm soát hành vi tập trung kinh tế trong các thương vụ mua lại và sáp nhập có yếu tố nước ngoài theo pháp luật cạnh tranh 2018
Authors: Nguyễn, Mai Hân
Lê, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Phân tích các quy định pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi tập trung kinh tế trong các thương vụ mua lại và sáp nhập có yếu tô nước ngoài, và đề ra hướng hoàn thiện pháp luật
Description: 98tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6371
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.