Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63726
Nhan đề: Phạm trù vật chất trong quan niệm của vật lý học hiện đại
Tác giả: Hoàng, Thị Hạnh
Từ khoá: Vật lý học hiện đại
Triết học
Phạm trù vật chất
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.70-79
Tóm tắt: Triết học và vật lý học có quan hệ mật thiết từ thời cổ đại, thể hiện rõ trong thế giới quan của các triết gia - nhà vật lý như Thales, Aristotle, Archimcd... Đến thời hiện đại, mối quan hệ càng trở nên thân thiết. Vì các nhà vật lý phải trả lời những câu hỏi triết học đặt ra, còn các triết gia cần dựa trên những bằng chứng vật lý học để khẳng định thế giới quan triết học. Bài viết này trình bày những phát hiện của vật lý học hiện đại về vật chất, qua đó giúp các triết gia hiện đại phác thảo bức tranh toàn cảnh về vũ trụ. chứng minh tính thống nhất vật chất của thế giới theo quan niệm của triết học Mác - Lênin.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63726
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.