Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63745
Nhan đề: Quan niệm của John Stuart Mill về tự do và chức năng của nguyên tắc tự do
Tác giả: Phạm, Thị Kiên
Từ khoá: John Stuart Mill
Tự do
Bàn về tự do
Quan niệm về tự do
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 09 .- Tr.65-72
Tóm tắt: Trong số những vấn đề mà triết học quan tâm nghiên cứu thì tự do là vấn đề có lịch sử lâu dời cả về mặt lý luận, cũng như thực tiễn. Nó thu hút sự quan tâm của nhân loại ở mọi thời kỳ lịch sử. John Stuart Mill là nhà triết học giữ một vị trí đặc biệt, bởi quan niệm của ông về sự tự do cá nhân hay quyền của các cá nhân trong mối quan hệ của họ với cộng đồng và xã hội được đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau. J.S.Mill quan niệm tự do dân sự (hay tự do xã hội) là ranh giới giữa sự kiểm soát xã hội và tự do cá nhân, cá nhân phải tuân theo những quy định cuủ xã hội. song lại được tự do trong những hành động chỉ liên quan đến cá nhân mình. Những quan niệm của J.S.Mill về tự do và chức năng của nguyên tắc tự do đã và sẽ còn ảnh hưởng đến quan niệm của chúng ta về tự do và vai trò của tự do trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63745
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.