Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63781
Nhan đề: Tiếng Anh qua các bài toán- Bài số 49
Tác giả: Nguyễn, Phú Hoàng Lan
Từ khoá: Tiếng Anh qua các bài toán
Bài số 49
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và tuổi trẻ;Số 508 .- Tr.42
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63781
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
108.15 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.