Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Phòng-
dc.date.accessioned2021-09-09T01:43:50Z-
dc.date.available2021-09-09T01:43:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3247-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63786-
dc.description.abstractBài viết: Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ chỉ rõ rằng cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, nên tảng của Thi đua ái quốc; Tác phẩm “Cần, Kiệm. Liêm. Chính” nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của kế hoạch trong công tác và trong cuộc sống; Tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính“ nêu lên vai trò, ý nghĩa to lớn của Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong rèn luyện đạo đức của ngưòi cán bộ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.9-12-
dc.subjectGiá trị lý luận của tác phẩmvi_VN
dc.subjectCầnvi_VN
dc.subjectKiệmvi_VN
dc.subjectLiêmvi_VN
dc.subjectChínhvi_VN
dc.titleGiá trị lý luận của tác phẩm "cần, kiệm, liêm, chính"vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
797.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.