Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6378
Nhan đề: Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong luật hình sự Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Beo
Huỳnh, Lý Hùng
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và nội dung của hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội, quy định của bộ luật hình sự hiện hành về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội; Bất cập và nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Mô tả: 88tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6378
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.