Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6383
Title: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ DIHYDROFLAVONOL (AROMADENDRIN, TAXIFOLIN, AMPELOPSIN) BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ.
Authors: Phạm, Vũ Nhật
Trần, Thị Ny
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dihydroflavonol là một dạng của flavonoid, một hợp chất hóa học thường có màu vàng, thuộc nhóm phenolic, được tìm thấy nhiều trong hầu hết hoa quả hay thực vật nói chung. Flavonoid có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, đặc biệt là trong ngành dược và thực phẩm. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh rằng flavonoid có rất nhiều hoạt tính sinh học hữu ích như kháng oxy hóa, chống ung thư,... Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về hoạt tính kháng oxy hóa của flavonoid đã được công bố, song cơ chế kháng oxy hóa cũng như khả năng kháng oxy hóa của hợp chất này vẫn chưa rõ ràng. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học nói chung và cơ học lượng tử nói riêng, con người đã có thể giải thích nhiều hiện tượng vật lý, sinh học và hóa học thông qua các tính toán mô phỏng trên máy vi tính cũng như dự đoán nhiều hiện tượng khoa học khác. Bằng cách áp dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT), nghiên cứu này sẽ thực hiện khảo sát các cơ chế kháng oxy hóa của các flavonoid là: Aromadendrin, Taxifolin và Ampelopsin, qua đó xác định cơ chế chính của quá trình kháng oxy hóa của các hợp chất này. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng của dung môi lên hoạt tính kháng oxy hóa của các dihydroflavonol cũng sẽ được khảo sát. Các kết quả thu được trong bài nghiên cứu này sẽ giải thích cho những luận đề trên đây và cũng là cơ sở cho nhiều nghiên cứu tiếp theo sau này.
Description: 73tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6383
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.