Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6406
Title: PHẦN MỀM BIỂU DIỄN TRỰC QUAN MẠNG TRÍCH DẪN
Authors: Trương, Quốc Định
Huỳnh, Thanh Vân
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Sự phát triển bùng nổ vượt bật của internet, việc tìm kiếm truy suất lượng dữ liệu lớn trên mạng là vô cùng khó khăn. Đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu một vấn đề. Để trích dẫn một bài báo khoa học thì làm sau để biết nguồn gốc cụ thể của bài báo? Việc tìm kiếm để xác định mối liên hệ giữa các bài báo phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng đôi khi đem lại kết quả không rõ ràng, không đáp ứng đúng mục đích người sử dụng. Với số lượng dữ liệu tăng theo cấp số nhân qua thời gian, điều này sẽ gây khó khăn cho việc lưu trữ và truy xuất. Do đó mạng trực quan trích dẫn ra đời là hệ thống mạng xã hội, thể hiện các quan hệ giữa các tác nhân với nhau, tác nhân ở đây là bài báo khoa học. Mạng trực quan giúp việc truy xuất trích dẫn một bài báo khoa học nhanh, hiệu quả và xây dựng các phép toán nghiên cứu chuyên sâu. Mạng trích dẫn của bài báo khoa học là đồ thị rất lớn, nên việc thể hiện mối liên kết giữa chúng là rất cần thiết. Áp dụng thư viện Vis,js để giải quyết vấn đền, qua đó ta có thể vẽ đồ thị mạng trực quan một cách tự động và nhanh chống.
Description: 47 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6406
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.