Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6423
Title: ỨNG DỤNG MÃ QR VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Authors: Phạm, Xuân Hiền
Huỳnh, Nguyễn Bửu Giao
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, Mã QR được ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực mua sắm vì những ưu điểm của nó so với mã truyền thống. Mã QR có thể lưu trữ được dữ liệu nhiều hơn cũng như khả năng giải mã nhanh hơn. Với những ưu điểm đó, chúng ta có thể tích hợp vào hệ thống quản lý cửa hàng để tăng thời gian xử lý khi giải mã cũng như dữ liệu mà mã có thể chứa được. Bên cạnh đó, một ứng dụng Android với khả năng giải mã QR là một điểm cộng cho phép khách hàng mua sắm tại cửa hàng một cách thuận lợi hơn.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6423
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.