Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6428
Title: Phân tích hiệu quả tài chính trong chăn nuôi heo thịt quy mô nông hộ tại địa bàn huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thanh Dũng
Trần, Huệ Mẫn
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài: “Phân tích hiệu quả tài chính trong chăn nuôi heo thịt tại địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ” được thực hiện nhằm: (1) Đánh giá thực trạng chăn nuôi heo thịt của nông hộ ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (2) Phân tích hiệu quả tài chính và những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong chăn nuôi heo thịt của nông hộ. (3) Trên có sở phân tích, đánh giá tìm ra những thuận lợi và khó khăn từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với 40 mẫu thuận tiện đều chăn nuôi heo thịt nằm trong 2 xã: Trường Long và Nhơn Nghĩa thuộc huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ. Sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích phương trình hồi quy đa biến để phân tích hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi heo thịt. Kết quả phân tích 40 hộ chăn nuôi heo thịt ở địa bàn nghiên cứu cho thấy mô hình chăn nuôi heo ở huyện đã có từ rất lâu nên họ đều có kinh nghiệm rất nhiều. Phần lớn nông hộ nuôi heo ở 2 xã đều có trình độ học vấn đủ đáp ứng cho việc chăn nuôi. Về việc nông hộ nuôi heo được tập huấn và tham gia các lớp tập huấn để tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi heo của nông hộ còn ít, đa phần hộ chăn nuôi còn thụ động trong việc tiêm phòng bệnh cho đàn heo. Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu cho thấy tại huyện có số lượng heo thịt tương đối ít, quy mô chăn nuôi trung bình là 11 con, trọng lượng heo xuất chuồng bình quân là 100,1 kg/con. Chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng chi phí chăn nuôi heo thịt (66,15%) và chi phí con giống cũng không kém phần quan trọng chiếm 28,5% trong tổng chi phí chăn nuôi. Tuy nhiên, các nông hộ nuôi heo thịt vẫn gặp phải một số khó khăn về vấn đề đầu ra cho sản phẩm do giá cả thị trường hiện nay thay đổi bất thường.Nghiên cứu kết quả cho thấy hoạt động chăn nuôi heo thịt của hộ đạt hiệu quả tương đối cao, cũng đã góp phần làm tăng thêm thu nhập cho nông hộ. Kết quả của mô hình hồi quy cho thấy trình độ học vấn của nông hộ, loại thức ăn của heo thịt và trọng lượng xuất chuồng lúc bán heo là những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ chăn nuôi.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6428
ISSN: B1510572
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.