Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64359
Title: Chuyển đổi không gian làng xóm trong quá trình đô thị hóa tại các khu vực ven đô Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Keywords: Làng xóm đô thị hóa
Khu vực ven nội đô lịch sử
Đó thị hóa
Không gian công cộng
Không gian văn hóa tín ngưỡng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 .- Tr.32-37
Abstract: Đô thị hoá ở Hà Nội mang đặc trưng riêng, đó là quá trình tham gia của làng truyền thống trong cấu trúc thành phố. Thủ đô Hà Nội với nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, đặc biệt thời kỳ sau “đổi mới”, đô thị phát triển mạnh mẽ, các làng xã vùng xung quanh Hà Nội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tốc độ đô thị hoá. Sự xuất hiện lối sống, cấu trúc làng trong đô thị và những ảnh hưởng bất lợi của quá trinh đô thị hoá đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết cho đô thị Hà Nội, đặc biệt là sự giao thoa của không gian cũ và mới trong quá trình phát triển mở rộng, vấn đề về bộ mặt cảnh quan đô thị, việc làm, lối sống nông thôn - đô thị, phân tầng giai cấp... Do vậy cấu trúc không gian và môi trường đô thị của những làng này cần phải được xem xét dưới góc độ độ thị hoá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64359
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.