Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64359
Nhan đề: Chuyển đổi không gian làng xóm trong quá trình đô thị hóa tại các khu vực ven đô Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Phương
Từ khoá: Làng xóm đô thị hóa
Khu vực ven nội đô lịch sử
Đó thị hóa
Không gian công cộng
Không gian văn hóa tín ngưỡng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 05+06 .- Tr.32-37
Tóm tắt: Đô thị hoá ở Hà Nội mang đặc trưng riêng, đó là quá trình tham gia của làng truyền thống trong cấu trúc thành phố. Thủ đô Hà Nội với nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, đặc biệt thời kỳ sau “đổi mới”, đô thị phát triển mạnh mẽ, các làng xã vùng xung quanh Hà Nội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tốc độ đô thị hoá. Sự xuất hiện lối sống, cấu trúc làng trong đô thị và những ảnh hưởng bất lợi của quá trinh đô thị hoá đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết cho đô thị Hà Nội, đặc biệt là sự giao thoa của không gian cũ và mới trong quá trình phát triển mở rộng, vấn đề về bộ mặt cảnh quan đô thị, việc làm, lối sống nông thôn - đô thị, phân tầng giai cấp... Do vậy cấu trúc không gian và môi trường đô thị của những làng này cần phải được xem xét dưới góc độ độ thị hoá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64359
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.