Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64408
Title: Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ giống thủy sản
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Hà Nội đảm bảo cung cấp
Đủ giống thủy sản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 18 .- Tr.33
Abstract: Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 1 trung tâm và 17 cơ sở sản xuất giống thủy sản, sản xuất trên 1,5 tỷ cá bột và 500 triệu có giống mỗi năm; đáp ứng nhu cầu giống cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố và cung cấp cho các tỉnh, thành khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64408
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
284.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.