Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/645
Title: Nhìn lại ngành công nghiệp năm 2017 và một số định hướng trong giai đoạn tới
Authors: Lê, Thủy Trung
Trần, Quốc Dũng
Keywords: Công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.70-72
Abstract: Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, ngành công nghiệp có mức tăng trưởng khả quan khi chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,4% so với năm 2016 (quý I tăng 4%; quý II tăng 8,2%; quý III tăng 9,7% ; Quý IV ước tính tăng 14,4%), cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016. Đây sẽ là tiền đề để ngành phát triển hơn nữa trong năm 2018 và trong giai đoạn tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/645
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.