Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6478
Title: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU VÀ GỢI Ý THỨC ĂN
Authors: Trần, Công Án
Tô, Thị Mỹ Đạt
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển thì mọi người cũng trở nên bận rộn hơn. Tuy nhiên, việc ăn uống luôn luôn được chú trọng. Mọi người thường mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, tìm kiếm, lựa chọn món ăn phù hợp. Bởi vì các món ăn rất đa dạng, tùy theo kết hợp phương pháp và nguyên liệu sẽ có những món ăn khác nhau và dùng cho mục đích khác nhau. Nhằm giải quyết vấn đề trên thì việc xây dựng ứng dụng giới thiệu và gợi ý thức ăn là cần thiết. “Ứng dụng giới thiệu và gợi ý thức ăn” được xây dựng trên Framework Laravel kết hợp với công nghệ Ontology và ngôn ngữ truy vấn sparql để thực hiện gợi ý. Ứng dụng bao gồm chức năng như: giới thiệu món ăn, tìm kiếm món ăn, gợi ý món ăn theo mục đích dùng, gợi ý theo phương pháp nấu, gợi ý theo nguyên liệu trong món ăn, bình luận món ăn, xem chi tiết món ăn, xem món ăn liên quan, xem tin tức, đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý tin tức. “Ứng dụng giới thiệu và gợi ý thức ăn” đã hoàn thành và cung cấp các chức năng đã đề ra. Ứng dụng có thể thực hiện gợi ý món ăn cho người dùng.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6478
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.