Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.advisorTrần, Duy Phát-
dc.contributor.authorBùi, Thị Ngọc Duyên-
dc.date.accessioned2019-02-13T03:08:59Z-
dc.date.available2019-02-13T03:08:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnB1510141-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6479-
dc.description55trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng kali lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới ”. Thí nghiệm được tiến hành nhằm tìm ra liều lượng dinh dưỡng K thích hợp cho sự sinh trưởng và năng suất cà chua, góp phần mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẩu nhiên có 1 nhân tố: liều lượng K thay đổi theo từng nghiệm thức, có 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 chậu, 1 chậu trồng 1 cây. Với ngiệm thức 1: giảm 10% K, nghiệm thức 2: giảm 20% K, nghiệm thức 3: đối chứng (N = 83.5 ppm sử dụng từ tuần 1 đến tuần 4 và N = 105,11 ppm sử dụng từ tuần 5 đến tuần 24; P = 14.6 ppm và K = 133.28), nghiệm thức 4: tăng 10% K, nghiệm thức 5: tăng 20% K. Kết quả thí nghiệm cho thấy liều lượng K thay đổi theo từng nghiệm thức có ảnh hưởng đến những chỉ tiêu sinh trưởng ở từng nghiệm thức tại mỗi giai đoạn khác nhau. Năng suất thực tế và năng suất lý thuyết, năng suất thương phẩm giữa các nghiệm thức có ảnh hưởng đến liều lượng K. Năng suất thực tế trung bình là 692,00 g/chậu. Năng suất lý thuyết của từng nghiệm thức là: nghiệm thức 1 (728,67 g/chậu), nghiệm thức 2 (920,67 g/chậu), nghiệm thức 3 (1174,33 g/chậu), nghiệm thức 4 (978 g/chậu), nghiệm thức 5 (940,67 g/chậu). Năng suất thương phẩm cao nhất là: nghiệm thức 3 (778 g/chậu), kế đến cao nhì là nghiệm thức 4 (762,33 g/chậu). Độ Brixgiữa các nghiệm thức có ảnh hưởng bởi liều lượng K. Với thức 3 (7,75%) là cao nhất, cao thứ 2 là nghiệm thức 4 (7,54%). Liều lượng K cũng có ảnh hưởng đến độ dày thịt với nghiệm thức 1 (2,47 mm), nghiệm thức 2 (3,28 mm), nghiệm thức 3 (3,88 mm), nghiệm thức 4 (3,58 mm), nghiệm thức 5 (3,03 mm). Nên áp dụng công thức phân với liều lượng N = 83.5 ppm (sử dụng từ tuần 1 – 4) và N = 105,11 ppm (sử dụng từ tuần 5 – 24); P = 14.6 ppm và K = 133.28 và thực hiện các thí nghiệm ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng đạm, lân lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường ĐHCTvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng KaLi lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua ( Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới.vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.