Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.contributor.authorTrương, Thanh Hiền-
dc.contributor.authorLâm, Văn Giang-
dc.contributor.authorVõ, Cao Huy-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thao-
dc.contributor.authorLương, Quang Tưởng-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Diệp-
dc.contributor.authorHồ, Hữu Lộc-
dc.date.accessioned2021-09-22T02:06:15Z-
dc.date.available2021-09-22T02:06:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64964-
dc.description.abstractViệc đốt quá nhiều vàng mã với những loại đồ đắt tiền, với nhiều kích thước to nhỏ khác nhau đã làm biến tướng nét văn hóa tâm linh vốn có từ lâu đời của người Việt. Thực trạng việc đốt vàng mã vẫn tiếp tục bị lạm dụng, đã và đang diễn ra rất nhiều nơi. Tuy nhiên, những nghiên cứu về hành vi sử dụng vàng mã từ người dân vẫn còn rất hạn chế. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng vàng mã của người dân theo mô hình TPB và sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả bước đầu cho thấy, các yếu tố thái độ, nhận thức và áp lực xã hội có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng vàng mã trong thực tế và yếu tố thái độ có ảnh hưởng mạnh nhất đến hành vi này. Bên cạnh đó, nghiên cứu ảnh hưởng của việc đốt vàng mã đến xã hội, sức khỏe và môi trường.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 16 .- Tr.20-22-
dc.subjectẢnh hưởng của việc đốt vàng mã đến xã hộivi_VN
dc.subjectMôi trường và sức khỏevi_VN
dc.titleẢnh hưởng của việc đốt vàng mã đến xã hội, môi trường và sức khỏevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
692.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.221.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.