Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/650
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Bùi, Thanh Liêm
Keywords: Đào tạo nghề
Bộ đội xuất ngũ
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.61-63
Abstract: Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra lực lượng lao động có phẩm chất, chuyên môn và tay nghề vững vàng, cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với chính sách hậu phương quân đội, khuyến khích thanh niên hăng hái nhập ngũ. TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Tuy nhiên việc thực hiện chưa đồng bộ, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, cần có những giải pháp khắc phục.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/650
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_258.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.