Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.advisorTrần, Duy Phát-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy Phượng-
dc.date.accessioned2019-02-14T02:08:03Z-
dc.date.available2019-02-14T02:08:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnB1510166-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6500-
dc.description59trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng đạm lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới” thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định được nồng độ đạm trong dung dịch tưới nhỏ giọt phù hợp lên sinh trưởng và năng suất cây cà chua. Thí nghiệm được thực hiên tại Trại thực nghiệm Bộ môn Kỹ Thuật Nông nghiệp, Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An thời gian từ tháng 06/2018 đến tháng 11/2018. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 1 nhân tố: liều lượng Đạm thay đổi ở 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 chậu mỗi chậu trồng 1 cây, tổng thí nghiệm là 150 chậu tương ứng với 150 cây cà chua.Thí nghiệm được thực hiện với các liều lượng Đạm ở các nghiệm thức như sau: nghiệm thức 1 K, P theo công thức đối chứng, tăng 20% N; nghiệm thức 2 K, P theo công thức đối chứng, tăng 10% N; nghiệm thức 3 đối chứng theo Nguyễn Văn Đẹp (2008)* (*: N = 83,5 ppm sử dụng từ tuần 1 đến tuần 4 và N = 105,11 ppm sử dụng từ tuần 5 đến tuần 24; P = 14,6 ppm; K = 133,28 ppm); nghiệm thức 4 K, P theo công thức đối chứng, giảm 10% N; nghiệm thức 5 K, P theo công thức đối chứng, giảm 20% N. Kết quả thí nghiệm cho thấy liều lượng Đạm khác nhau của nghiệm thức có ảnh hưởng đến những chỉ tiêu sinh trưởng ở từng nghiệm thức tại mỗi giai đoạn khác nhau và gây ảnh hưởng đến khả năng cho năng suất của cây cà chua vào lúc thu hoạch. Chiều cao cây cà chua nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi liều lượng đạm. Số lá trung bình của cây cà bị ảnh hưởng bởi liều lượng đạm tại thời điểm 70, 80, 100 ngày sau khi trồng. Liều lượng đạm có ảnh hưởng đến kích thước lá cà chua ở chỉ tiêu rộng lá 15 và chỉ tiêu đường kính gốc ở thời điểm 20 ngày sau khi trồng. Năng suất thực tế và năng suất lý thuyết giữa các nghiệm thức bị ảnh hưởng bởi liều lượng Đạm khác nhau. Năng suất lý thuyết ở từng nghiệm thức là: nghiệm thức 1 (1676,75 g/cây), nghiệm thức 2 (646,16 g/cây), nghiệm thức 3 (973,72 g/cây), nghiệm thức 4 (737,01 g/cây), nghiệm thức 5 (765,56 g/cây). Năng suất thực tế ở từng nghiệm thức là: nghiệm thức 1 (537,34 g/ chậu), nghiệm thức 2 (525,00 g/ chậu), nghiệm thức 3 (711,69 g/ chậu), nghiệm thức 4 (440,00 g/ chậu), nghiệm thức 5 (670,59 g/chậu). DM thịt trái, độ Brix, hàm lượng nước, tỷ lệ thịt, độ dày thịt giữa các nghiệm thức không bị ảnh hưởng bởi liều lượng đạm. Với liều lượng đạm theo công thức đối chứng thì năng suất cà chua đạt cao nhất nên áp dụng liều lượng này trong canh tác và thử nghiệm với sự thay đổi liều lượng lân, kali trong công thức để tìm ra liều lượng thích hợp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường ĐHCTvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng đạm lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua ( Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong điều kiện nhà lưới.vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.